Nieuws

Lage temperaturen, laag GWP: wij introduceren onze nieuwe Fast Chill unit 90S2!

Wij zijn zeer trots op onze nieuwe producten, die we om wisselende redenen op de HVAC-markt introduceren. Soms reageren we op feedback van klanten, soms willen we vooruitlopen op milieuwetgeving, en soms proberen we gewoon een bestaand product nog beter te maken.

Al vele jaren is onze gespecialiseerde Fast Chill-reeks vaak toegepast in de voedingsmiddelenindustrie en andere sectoren.

De Fast Chill 90S2 is robuust, betrouwbaar, veilig, zuinig en kan temperaturen tot wel -10⁰C omlaag brengen. Deze is net zoals onze voorgaande chillers de perfecte oplossing voor koelruimtes en verwerkingsruimtes.

Hoe kunnen we hem dan nog verbeteren?

Onze Fast Chill 90 Serie 2 model behoudt alle belangrijke kenmerken van de eerste generatie modellen, maar bevat de volgende wijzigingen:

  • Laag aardopwarmingsvermogen (GWP), waardoor een veel milieuvriendelijkere optie ontstaat die voldoet aan de bijgewerkte F-gasvoorschriften;
  • Innoverende technische verbeteringen, waaronder een ingebouwd automatisch heetgas-ontdooisysteem dat het aangevroren condensijs ontdooit voordat het wordt afgevoerd;
  • Voorgevulde glycolleidingen met een lengte tot 30 meter, waardoor de eindgebruiker over nog meer flexibiliteit beschikt;
  • Verbeterde prestaties in de vorm van hogere luchtstromen en grotere koelcapaciteiten.

Voor meer informatie over onze producten, of om te informeren naar huurmogelijkheden op korte en lange termijn, bel ons vandaag nog op 0800 5 200 200 meer informatie

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt met een VCA -certificaat

Een VCA-certificaat wordt steeds vaker door opdrachtgevers geëist. Met een VCA-certificaat kunnen bedrijven namelijk aantonen dat zij voldoen aan veilige werkzaamheden zoals in de ARBO-wet is vastgesteld. 

Een VCA-certificaat staat voor veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Een hele mond vol. VCA is bedoeld voor bedrijven, werknemers en leidinggevenden die werkzaamheden uitvoeren bijvoorbeeld op de bouw of in de chemische en petrochemische industrie. Daarom is het hebben van een VCA-certificaat cruciaal zodat jij kan aantonen dat veiligheid in jouw werkzaamheden een normale zaak is! meer informatie

Buitenluchtventilatie beperkt verspreiding Corona virus bij airconditioning

Sinds de uitbraak van het Coronavirus is er inmiddels veel gezegd en geschreven over de mogelijke invloed van airco-systemen op de verspreiding van onzichtbare, minuscuul kleine druppeltjes virus in de lucht, de zogenaamde aerosolen. Nu de meeste mensen weer naar kantoor terugkeren, de zomer aanbreekt en airco’s dus weer volop gaan draaien, stellen we ons terecht de vraag of we ons hierover zorgen moeten maken.

Uiteraard vallen de meeste druppels bij het niezen en hoesten direct op de grond, omdat ze te zwaar zijn om te blijven zweven. De minimale afstand van 1.5 meter is hierop ook bepaald. De kleinere aerosolen kunnen wel blijven zweven en theoretisch door een airconditioner in een slecht geventileerde ruimte worden aangezogen en weer uitgeblazen richting iemand, die zich direct in de luchtstroom van de airconditioner bevindt. Onbekend is hoe lang in de lucht hangende coronavirussen besmettelijk blijven en we weten ook niet wat het rondblazen ervan voor effect heeft. Deskundigen achten de kans op een besmettelijke verspreiding van het virus via de airconditioning zeer klein. Het bewijs daarvoor zijn de bekende griepgolven waarin we geen toename van griepklachten door de airco of een luchtbehandelingssysteem zien. Feitelijk is er dus geen reden voor paniek. Natuurlijk begint alles bij een goede preventie om mensen met een virus besmetting of symptomen te weren uit geconditioneerde ruimtes.

De Rehva, de Europese overkoepelende organisatie van fabrikanten van verwarming, ventilatie en airconditioning heeft inmiddels wel een pakket richtlijnen opgesteld, die zich laten samenvatten als meer en beter ventileren. Dus zoveel mogelijke nieuwe verse buitenlucht aanvoeren in plaats van de gefilterde lucht binnen te hergebruiken (recirculatie).

Het openen van ramen is natuurlijk de simpelste oplossing om aanvoer van buitenlucht te garanderen. Maar dit is niet in alle moderne gebouwen mogelijk, waar de ramen vaak zelfs niet open kunnen of dit niet gewenst is. Veelal is dan centrale afzuiging aanwezig, maar er zijn nog genoeg kantoren en werkruimtes waar helemaal niet wordt geventileerd. Een tafelventilator of een binnenunit van een splitairco circuleren de lucht alleen zonder deze te verversen.

In het Bouwbesluit staat vermeld, dat per persoon een minimale luchtverversing wordt aanbevolen van 25 m3/u. Nu extra ventileren wordt aanbevolen is het advies om dit te verhogen en de lucht in een ruimte per persoon te verversen met 36 tot 54 m3/uur per persoon. Ook is het belangrijk de luchtverversing 24 uur per dag in werking te houden of minimaal 2 uur voor het betreden van een gebouw aan te zetten.

Andrews Sykes Klimaatverhuur beschikt over meerdere oplossingen om zowel te koelen als te ventileren met buitenlucht. Voor grotere ruimtes verhuren we onze HPAC range bestaande uit monobloc rooftop airconditioners, die leverbaar zijn in 4 capaciteiten: 14kW ( 1.600m3/u), 30kW ( 5.900m3/u), 45kW ( 7.500m3/u) en 90kW (15.000m3/u). Deze units zijn stekkerklaar en kunnen zowel buiten als binnen worden opgesteld. Met een flexibele luchtslang of een vast kanaal zo u wilt, wordt op overdruk koele lucht in het gebouw geblazen. De ingeblazen lucht wordt via filters gereinigd en verlaat het gebouw via alle openingen en kieren in het gebouw en garandeert zo een continue verversing.

Naast de HPAC-serie beschikt Andrews Sykes Klimaatverhuur ook over een uitbereide range fancoilunits en LBK’s, die aangesloten op een koudwatermachine of chiller multi-inzetbaar zijn. De capaciteiten variëren van 50kW ( 11.500m3/u), 150kW ( 20.000m3/u), 200kW (18.000m3/u) en 300kW ( 35.000m3/u). Vaak wordt de chiller meegehuurd, maar soms wordt de luchtbehandelingskast ook aangesloten op de al aanwezige chiller van de klant. Met deze combinaties is een zeer grote koelcapaciteit te realiseren, zodat grote fabriekshallen en opslagmagazijnen tezelfdertijd kunnen worden gekoeld en geventileerd.

Voor kleinere ruimtes, zoals kantoren, verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven, praktijkruimtes, vergaderruimtes zijn de monobloc portable airconditioners een passende oplossing. Bij deze compacte airco’s wordt de warme condensorlucht afgevoerd met een flexibele luchttransportslang welke uit een op een kier gezet raam wordt gehangen. Op deze wijze wordt enerzijds lucht uit de gekoelde ruimte afgezogen en anderzijds via het geopende raam verse buitenlucht toegevoerd. Aangezien de ruimtes waarin deze compacte airco’s worden ingezet over het algemeen van kleine afmetingen zijn en dus ook weinig personen per m2 huisvesten, is de luchtverversing op deze wijze meestal ruim voldoende om aan de norm van 36-54 m3/u per persoon te voldoen.

Andrews Sykes Klimaatverhuur is natuurlijk vooral bekend van de verhuur van de populaire airco’s zoals de PAC22 en PAC60. Deze zogenaamde splitairco’s hebben standaard geen slangaansluitingen en kunnen ook niet in de buitenlucht worden opgesteld. De binnenunit wordt in de te koelen ruimte geplaatst en met een flexibele ontkoppelbare leidingset aangesloten op een buitenunit, die de warmte afvoert. Het is dus juist dat splitairco’s altijd op recirculatie draaien en dus geen verse lucht aanvoeren.

De splitairco’s van Andrews Sykes kunnen eventueel wel in een aangrenzende ruimte buiten een te koelen ruimte worden opgesteld en de gekoelde lucht met geïsoleerde flexibele luchtslangen naar binnen blazen. Mits deze aangrenzende ruimte goed geventileerd is, kan dit in sommige situaties ook een optie zijn om de lucht te verversen.

Staat de airco echter in de ruimte zelf, dan kan altijd extra worden geventileerd door één of meerdere ramen te openen. Zelfs elke 15 minuten op een heel uur de ramen openen geeft een bijkomend ventilatie-effect en is altijd beter dan helemaal niet ventileren.

Verder is het ook mogelijk één of meer kanaalventilatoren bij te plaatsen die verse buitenlucht via een luchtslang naar binnen blazen.  Deze ventilatoren kunnen desgewenst uit het zicht boven het verlaagde plafond worden geplaatst, werken geruisloos en vragen niet meer dan een opening van ø 10 of 15 cm voor de flexibele luchtslang.

Voor meer informatie over deze toepassingen of een advies door één van onze deskundige adviseurs op uw bedrijfslocatie kunt u ons bellen op 0800-5200200 of klik hier voor een aanvraagformulier.

Tijdelijke HVAC installaties te huur als noodvoorziening

Het Coronavirus dwingt gezondheidsinstanties er toe meer tijdelijke onderkomens in gebruik te nemen om zo meer opvangcapaciteit te creëren. Andrews Sykes Klimaatverhuur biedt hulp met de inzet van tijdelijke klimaatbeheersing in deze ruimtes.

De ziekenhuizen in Nederland zetten op dit moment alles op alles om voldoende opvangcapaciteit te creëren voor de Corona patiënten. Veel ziekenhuizen zijn overgegaan tot het bijplaatsen van tenten voor de Spoedeisende Hulp, zodat daarmee een betere controle wordt bereikt op de enorme toestroom van Coronapatiënten. Daarmee is ook een goed onderscheid te maken tussen patiënten die ervan verdacht worden met het virus besmet te zijn en patiënten met andere klachten. Daarnaast worden extra huisartsenposten ingericht, waar personen eerst worden onderzocht en getest op Corona, alvorens ze toe te laten in de ziekenhuizen. Sport- en beurshallen maar ook hotels worden omgebouwd tot tijdelijke zorgcentra en ook sommige hotels bieden extra bedden aan.

Andrews Sykes Klimaatverhuur heeft voor de tijdelijke klimaatbeheersing van deze onderkomens een breed pakket voorzieningen in huis. Voor de triagetenten zijn verwarmingsunits in diverse capaciteiten leverbaar, die buiten de tent worden opgesteld. Zo blijft de ruimte in de tent volledig beschikbaar. Er is keus uit gas- of oliegestookte verwarmingsunits, maar ook compacte CV-ketels of warmtepompen met externe luchtbehandelingskasten kunnen worden ingezet als snelle oplossing.

Daarnaast zijn er ook compacte infraroodstralers, die de ruimte verwarmen zonder dat er luchtcirculatie plaats vindt. Een verdere verspreiding als gevolg van luchtwisselingen kan als ongewenst neveneffect optreden en kan hiermee worden beperkt.

Vanzelfsprekend is een goede ventilatie van deze tijdelijke accommodaties zeer belangrijk. In het belang van de medische staf, bezoekers en de patiënten zelf dient de lucht regelmatig te worden ververst. Middels mobiele afzuigventilatoren kan de lucht met een op het werk te bepalen veelvoud worden ververst door lucht uit de ruimte naar buiten af te voeren. Het is ook mogelijk juist een overdruksituatie tot stand te brengen waarmee wordt voorkomen dat verontreinigde lucht juist de ruimte binnen dringt.

Met het oog op de komst van hogere temperaturen zullen de tijdelijke onderkomens ook de vraag naar airconditioning doen stijgen. Andrews Sykes Klimaatverhuur is al bijna 50 jaar gespecialiseerd in de verhuur van airconditioning en koeling aan de medische sector. Met meer dan 40 verschillende modellen en capaciteiten is er een oplossing voor elk probleem. Variërend van een ziekenzaal tot een operatiekamer, van een laboratorium tot een behandelkamer, van een wachtkamer tot een triagetent…

Ook zorgt Andrews Sykes voor snelle vervanging van de bestaande koelinstallatie op het dak, als deze onverhoopt in storing mocht gaan. Zo wordt gegarandeerd dat de binnentemperatuur op een aangenaam niveau blijft en het zorgpersoneel zijn werk kan blijven doen.

Bel ons gerust op 0800 5200 200 of win ons advies in via ons contactformulier. (https://www.andrewssykes.nl/info/contact/)  Wij staan paraat voor u.

CORONAVIRUS – BELANGRIJK NIEUWS VAN ANDREWS SYKES KLIMAATVERHUUR

Beste klant,

Graag willen wij u informeren over de maatregelen die Andrews Sykes onderneemt tegen de verspreiding van het Coronavirus, zodat voor u en ons personeel een veilige werkomgeving gegarandeerd is.

1) Wij blijven 24/7 telefonisch bereikbaar voor uw vragen en bestellingen.

2) Onze 4 vestigingen zijn gewoon open en bereikbaar voor ophalingen en retouren maar we beperken de toegang tot onze gebouwen.

3) Uw aanvraag kunt u via telefoon of mail ook via onze website insturen.

4) Ons eigen transport is snel en veilig en wordt uitgevoerd met eigen chauffeurs.

5) We volgen de richtlijnen van het RIVM en de regering.

6) Zieke werknemers en bezoekers worden preventief geweerd, ook met lichte ziektesymptomen.

7) Onze chauffeurs en monteurs volgen de plaatselijke instructies van onze klanten op, maar nemen bij elke levering en installatie zelf ook voorzorgsmaatregelen om besmetting via handen en apparatuur te voorkomen. Kleinere apparatuur zal worden gelost en geladen voor de deur.

8) Onze apparatuur wordt uitwendig extra gereinigd.

9) Onze buitendienstadviseurs werken vanuit huis en blijven continue bereikbaar voor uw vragen. We beperken persoonlijke bezoeken uit hoofde van relatiebeheer. Projectopnames op uw locatie worden in goed overleg gewoon voortgezet met inachtneming van uw regels en die van het RIVM.

10) Tot slot. Andrews Sykes beschikt over zeer grote voorraden airco’s en andere apparatuur, zodat u niet hoeft mis te grijpen.

Wij zijn u graag van dienst en voor meer info kunt u contact opnemen via 0800-5200 200 of via ons online aanvraagformulier https://www.andrewssykes.nl/info/contact/

Andrews Sykes introduceert nieuwe mobiele airco’s voor verkoop

Met de zomer in het vooruitzicht én met de hitterecords van vorig jaar nog vers in het geheugen, introduceert Andrews Sykes een nieuwe serie mobiele airco’s in de aanloop naar wat naar verwachting wederom een lange, hete zomerse periode gaat worden.

De nieuwe serie – de Polar Wind Style en de Polar Breeze Style – is speciaal ontworpen voor kantoren, klaslokalen, winkels, slaapkamers en overige werkplekken. Deze zuinige en stille verrijdbare airco’s met A-energielabel leveren efficiënte verkoeling tegen lage energiekosten.

Dankzij de uiterst compacte afmetingen zijn beide airco’s eenvoudig te verplaatsen, passen ze in de kleinste vertrekken en kunnen ze simpel worden aangesloten op een geaard 230V stopcontact. De afvoer van de warmte gaat gemakkelijk door de meegeleverde flexibele luchtslang naar buiten te hangen.

De esthetische vormgeving en de wit/zilveren kleurencombinatie maken de Polar Wind Style en Polar Breeze Style tot een stijlvol ontwerp, dat door de kleine afmetingen onopvallend in elke interieur past.

De beide airco’s werken fluisterstil en zijn gemakkelijk te bedienen met een afstandsbediening, waarmee de ruimtethermostaat kan worden bediend, maar ook de luchtsnelheid kan in verschillende standen worden geregeld voor een tochtvrije werking. Een timer maakt de regeling compleet.

Deze twee “coole” airco’s zijn nu leverbaar en online te bestellen. Klik hier.

Wilt u liever eerst nog wat meer informatie of een globale capaciteitsberekening ontvangen, dan kunt u ons ook bellen op 0800 5200 200.

Nieuwe huurgids van Andrews Sykes Klimaatverhuur

Andrews Sykes Klimaatverhuur heeft zijn nieuwste huurgids 2019 gepubliceerd. Deze staat weer boordevol oplossingen voor tijdelijke problemen met het binnenklimaat. Meer dan 120 verschillende apparaten staan overzichtelijk in een full colour pocketformaat omschreven, voorzien van alle benodigde specificaties, zoals capaciteiten, stroomverbruik, afmetingen, gewicht etc.

Andrews Sykes Klimaatverhuur is al meer dan 50 jaar een betrouwbare leverancier voor de huur van mobiele klimaatinstallaties. Met 6 vestigingen in de Benelux garandeert het bedrijf leveringen binnen 4 uur na bestelling. Handig om te weten nu de zomer weer voor de deur staat en te hoge temperaturen tot productieverlies kunnen leiden.

De service van Andrews Sykes, één van de grootste verhuurbedrijven in klimaatbeheersing in Nederland, houdt niet op om 17.00 uur. Het bedrijf is via het gratis nummer 0800-5200200 dag en nacht bereikbaar om bij calamiteiten voor een tijdelijke oplossing te zorgen. Dankzij een groot eigen wagenpark plus meerdere vrachtwagens met autolaadkraan en vakkundige monteurs is het verhuurbedrijf in staat zeer snel te reageren.

Het zeer omvangrijke verhuurprogramma bestaat uit mobiele airco’s van 2kW tot 100kW en uit koudwater chillers van 30kW tot 750kW. Alle benodigde accessoires, zoals leidingwerk, flenzen, afsluiters, stroomkabels, verdeelkasten, luchtkanalen zijn uit voorraad leverbaar.
Naast airconditioning en koeling levert Andrews Sykes ook diverse ventilatoren, CV-ketels, luchtontvochtigers en bevochtigers. Te huur voor een dag, een week of langer.

U kunt deze handige huurgids gratis aanvragen of downloaden via de website www.andrewssykes.nl

Verwarming op kantoor? Alles wat u deze winter moet weten!

Te warm of te koud? De ideale temperatuur op kantoor

De productiviteit op kantoor wordt sterk beïnvloed door de temperatuur. Een te koude ruimte tijdens de winter of extreme warmte tijdens de zomer kunnen concentratieproblemen in de hand werken. Daarom werd de ideale temperatuur voor de werkvloer opgenomen in de arbowet.

Wat zegt de arbowet over de temperatuur op kantoor?

Zolang door 90% van de aanwezigen het klimaat als behaaglijk wordt ervaren is dit vanuit de wetgeving acceptabel, maar er bestaan richtlijnen voor een algemeen aanvaarde temperatuur.

In de winter ligt de luchttemperatuur best tussen 20°C en 24°C en in de zomer tussen 23°C en 26°C. Het verschil in luchttemperatuur op hoofdhoogte en op voethoogte moet kleiner zijn dan 3°C, dus wanneer de temperatuur op een hoogte van 1,10m 23°C bedraagt mag de temperatuur op voethoogte niet kouder zijn dan 20°C en niet warmer zijn dan 26°C.

Luchtvochtigheid en de aanwezigheid van ramen en deuren kunnen hier een belangrijke rol in spelen en daarom is goede klimaatcontrole op kantoor van groot belang.

Wat als het misloopt?

Hoogstwaarschijnlijk klinkt dit scenario u niet onbekend. U komt ’s morgens aan op kantoor en het is ijskoud. Het lijkt wel of er geen glas in de ramen zit. De verwarming is niet aangegaan en blijkt even later ook defect te zijn. Als het probleem niet eenvoudig kan worden opgelost moet er hulp van een installatiebureau worden ingeroepen. Deze zal de schade vaststellen en bepalen wat er verder moet gebeuren. Een defect aan een grote verwarmingsinstallatie kan niet altijd snel worden hersteld en soms moeten vervangingsonderdelen worden besteld of moet een volledig toestel worden vervangen.

De herstelling verloopt niet vlot. Wat nu?

U kunt natuurlijk niet wekenlang zonder verwarming blijven zitten, maar gelukkig hoeft dat ook niet. Er bestaan tal van tijdelijke oplossingen die snel kunnen worden geleverd voor gebouwen van elke grootte. Of u nu één ruimte wilt verwarmen of tientallen verdiepingen, u hoeft alleszins geen kou te lijden.

Welke tijdelijke verwarming is er beschikbaar?

Of u nu een cv-ketel wilt bijplaatsen of een volledige luchtverwarmingsinstallatie wilt vervangen, verhuurbedrijven zoals Andrews Sykes beschikken over de nodige toestellen en expertise om deze klus in slechts enkele uren te klaren.

Afhankelijk van uw situatie en de oppervlakte die u wil verwarmen zal de ene oplossing al beter geschikt zijn dan de andere. Zo heeft u de keuze tussen elektrische of indirect gestookte heaters of ketelhuizen en boilers die kunnen worden aangesloten op uw centrale verwarming.

Elektrische heaters voor kleinere oppervlakken

Elektrische heaters zijn meestal een goede keuze wanneer u specifieke ruimtes wil verwarmen en er elektriciteit aanwezig is. Deze toestellen kunnen zowel binnen als buiten de kamer worden opgesteld. Voor een hoger rendement plaatst u de elektrische kachel best in de ruimte. Deze heaters kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en verplaatst en zijn tevens relatief stil.

Indirect gestookte heaters voor alle toepassingen

Deze heaters bieden in de meeste gevallen de ideale oplossing. Het indirecte verwarmingsproces zorgt voor optimale veiligheid. Schadelijk rookgas dat vrijkomt tijdens de verbranding wordt via een schoorsteen afgevoerd terwijl enkel zuivere, droge lucht de ruimte wordt ingeblazen. Deze heaters kunnen zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd. Indien ze binnen staan is het rendement hoger omdat dan de temperatuur van de aangezogen lucht al hoger ligt. Hierdoor kunnen deze toestellen zeer energie-efficiënt en zuinig werken. Indien ze buiten worden opgesteld, wat geen enkel probleem is, dan wordt de verwarmde lucht via een luchtslang naar binnen geleid. De kachel kan makkelijk worden aangesloten op uw bestaande luchtbehandelingssysteem of kan door middel van T-stukken op verschillende punten warme lucht in de ruimte blazen.

Tijdelijke ketelhuizen voor uw centrale verwarming

Beschikt u reeds over centrale verwarming, maar met een defecte verwarmingsketel of warmtepomp, dan is de beste oplossing waarschijnlijk een tijdelijke vervangingsketel. Deze kunt u ook snel en eenvoudig huren bij een gespecialiseerd verhuurbedrijf zoals Andrews Sykes. Er bestaan compacte en makkelijk te installeren ketels in verschillende capaciteiten voor allerlei toepassingen. Deze ketels kunnen naast verwarming ook warm sanitair water voorzien, waardoor u geen enkele luxe hoeft te missen.

Deze ketelhuizen worden meestal opgebouwd in een afsluitbaar container unit voor optimale veiligheid en kunnen via handige klikaansluitingen zeer snel worden aangesloten. Daarnaast zijn er vele soorten leidingen en koppelstukken beschikbaar zodat de ketels aan ieder systeem kunnen worden verbonden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Zo kregen wij onlangs een telefoontje van een installateur die een tijdelijke vervangingsoplossing zocht voor de warmtepompinstallatie op een regionale Nederlandse luchthaven. In een van de kantoorgebouwen was de verwarmingsinstallatie defect en de herstelling zou zeker nog enkele weken in beslag nemen, dit terwijl het kwik in oktober al snel daalde.

Een van onze specialisten ging ter plaatse het probleem bespreken met de installateur. Na een grondige analyse van de situatie werd er samen met onze klant beslist tijdelijk een vervangingsketel te plaatsen. Een ketelhuis van 1500kW werd op het systeem aangesloten om zo de defecte warmtepomp te omzeilen, maar toch gebruik te kunnen blijven maken van de huidige verwarmingsinstallatie in het gebouw.

Enkele uren later leverden onze techniekers het ketelhuis aan en werd dit aan de zijkant van het gebouw keurig uit het zicht opgesteld. Het ketelhuis is opgebouwd in een veilige afgesloten container zodat de ketel beschermd blijft tegen vandalisme, maar ook voor de veiligheid van onbevoegden die in de buurt van het toestel komen.

Dankzij onze ketel bleef het gebouw aangenaam verwarmd voor alle werknemers en bezoekers.
Onze 1500 kW ketelhuizen werken op elektriciteit en brandstof, wat indien nodig ook door ons kan worden aangeleverd. Wij beschikken over stroomaggregaten en olietanks die op aanvraag automatisch door ons kunnen worden bevoorraad.

Besluit: Wij laten u nooit in de kou staan

Ook wanneer het helemaal fout dreigt te gaan, bestaan er talloze oplossingen, volledig op maat van uw bedrijf. Wij laten u zeker niet in de kou staan, maar zorgen waar en wanneer u het nodig heeft voor de ideale verwarmingsoplossing. Wenst u graag meer informatie of wilt u meteen een probleem met ons bespreken? Bel dan gratis en vrijblijvend naar 0800 5200 200.

Andrews Sykes Klimaatverhuur opent nieuw hoofdkantoor in Bleiswijk

Andrews Sykes Klimaatverhuur is op 1 november verhuisd naar een nieuw hoofdkantoor in Bleiswijk.  Vanuit deze moderne locatie aan de Marconistraat 32 is het bedrijf beter in staat om aan de stijgende vraag naar tijdelijke klimaatoplossingen te blijven voldoen.

Met meer dan 4.000m² overdekte opslag en ruim 3.000m² buitenopslag is er meer ruimte voor verdere groei. Bovendien kan er sneller en veel efficiënter worden gewerkt, zodat de klanten in de toekomst nog beter bediend kunnen worden. Met 1.000m² kantoorruimte en 3 ruime moderne werkplaatsen wordt het personeel een sterk verbeterde werkomgeving geboden met meer aandacht voor gezondheid, veiligheid en vooral werkplezier.
Door slimme logistieke verbeteringen wordt veel tijdwinst geboekt bij het laden en lossen, wat de snelheid van onze leveringen verder verbetert. Het tillen van apparatuur is zelfs tot een minimum beperkt.

Dankzij de strategische centrale ligging in Bleiswijk heeft het bedrijf een uitstekende uitvalsbasis naar de belangrijkste steden in het Westen, maar zijn ook de route naar het Zuiden en Noorden snel te nemen.
Vanuit het hoofdkantoor worden de Nederlandse vestigingen Amsterdam, Oirschot en Hoogeveen en tevens de vestigingen in België en Luxemburg ondersteund op het gebied van financiën, IT, marketing, techniek en logistiek.

René Kol, directeur Benelux is zeer begaan met deze nieuwe stap voorwaarts en maakt het bedrijf zo klaar voor de verdere toekomst.  Alle nieuwe milieumaatregelen, zowel in de verwarmings- als koeltechniek stelt ook de verhuurbranche voor nieuwe en lastige uitdagingen, die we vanuit dit moderne hoofdkantoor  beter kunnen aangaan.

De vestiging is nu volledig operationeel en een team gemotiveerde medewerkers staat voor u klaar .
Voor meer informatie over hoe Andrews Sykes uw bedrijf kan helpen, bel ons vandaag nog op 0800 5200 200.

Andrews Sykes versterkt haar airconditioning verhuurvloot

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, introduceren wij een nieuwe krachtige “rooftop” airco. Daarmee bieden wij u voor iedere situatie steeds de beste oplossing. Met deze nieuwste airconditioner, de HPAC30, investeren wij in innoverende huuroplossingen voor warmte- en ventilatieproblemen met uw binnenklimaat.

De grotere HPAC90 en HPAC45 modellen bewezen al eerder hun dienst en met hun grote succes als inspiratie ontwierpen wij een kleinere versie om het leveringsprogramma kompleet te maken.

Ons nieuwe toestel werd speciaal ontworpen voor industriële processen, magazijnen, fabrieken en evenementen.
De HPAC30 biedt u net zoals de volledige HPAC-serie een betrouwbare oplossing tegen hoge temperaturen die een bedreiging kunnen vormen voor de productiviteit van uw bedrijf.

Een van de meest opvallende voordelen van dit toestel is de compacte behuizing met een breedte van slechts 730 mm, uitgerust met wielen. Hierdoor past de HPAC30 makkelijk door deuropeningen en kan het moeiteloos in smalle ruimtes worden opgesteld.

Dankzij geïntegreerde energiezuinige ventilatoren heeft u een zeer accurate controle over de luchtopbrengst terwijl een regelbare thermostaat de temperatuur automatisch regelt.

Alle units binnen de HPAC-reeks werden ontworpen met het oog op flexibiliteit en bieden de meest betrouwbare koeling voor een zeer breed spectrum aan temperatuurgevoelige omgevingen en sectoren.

De belangrijkste voordelen van de HPAC30 zijn:

▪  Stille werking – ideaal voor een bebouwde omgeving

▪  Automatische thermostaat – voor zeer specifieke temperatuurinstelling

▪  IP65 elektrische onderdelen – kan veilig buiten opgesteld worden zonder beschutting

▪  Compact toestel – kan makkelijk worden geïnstalleerd in kleine ruimten

▪  Energiezuinig – Levert 30 kW koeling aangesloten met slechts een 32A stekker

▪  Luchtrecirculatie – verhoogt efficiëntie door hergebruik van terugkerende, reeds gekoelde lucht

▪  Eenvoudige installatie – voor een snelle ingebruikname binnen enkele minuten na levering

▪  Makkelijk verplaatsbaar – moeiteloos te verplaatsen dankzij compacte behuizing op wielen

Door het gebruik van luchtrecirculatie-techniek werkt de HPAC-serie zeer efficiënt en zijn alle airco’s ideaal geschikt voor langdurige autonome werking. Deze techniek zorgt voor een lager energieverbruik door het hergebruiken van terugkerende reeds gekoelde lucht in plaats van warme buitenlucht en is onder andere daarom een zeer populaire keuze.

Indien u graag meer informatie wenst over de HPAC30 of andere toestellen in de HPAC-serie, bel ons dan vandaag op het gratis nummer 0800 5200200.
U komt altijd rechtstreeks in contact met een specialist die u vrijblijvend en deskundig kan adviseren.
Leest u graag de volledige specificaties en gebruiksvoordelen van ons nieuwe toestel, klik dan hier.

Lees de volledige casus.