warm water

Warm Water boiler huren bij Andrews Sykes

Andrews Sykes werd recentelijk gecontacteerd om uitkomst te bieden bij een verzorgingstehuis dat momenteel een revisie van de CV-installatie ondergaat. De volledige bestaande warmwaterinstallatie wordt op korte termijn vervangen, vanwege een lek in de tapwater boilerverwarming. In de tussentijd hebben de bewoners natuurlijk wel gewoon behoefte aan toegang tot warm water. Aan ons de opdracht om een tijdelijke oplossing voor warm water mogelijk te maken.

Om dit te realiseren, was de eerste stap een afspraak te maken, om de bestaande installatie, en de locatie, uitgebreid te bekijken om zodoende erachter te komen wat voor capaciteit vereist zal zijn. Na een bezoek op locatie van onze adviseur werd er gekozen voor een compacte maar krachtige KH 100 Ketelhuis. meer informatie

Ketelhuizen helpen bij herstellen van milieuschade na olielekkage in havengebied

Nederland kreeg te maken met een olielekkage waarbij wel 200 ton stookolie in het Rotterdamse havenwater terecht kwam. Vele nooddiensten snelden meteen te hulp om zoveel mogelijk van de gelekte olie uit het water te filteren. In dergelijke situaties is het belangrijk dat er meteen wordt ingegrepen om de schade in te perken, maar omdat er aan stookolie vaak chemicaliën zijn toegevoegd die slecht afbreekbaar zijn, is het vrijwel onmogelijk om alle onzuiverheden uit het water te verwijderen.

Door de lekkage zijn  honderden zwanen en andere dieren besmeurd geraakt met olie. Indien de olie niet uit het gevederte wordt verwijderd kan het voor vele dieren dodelijk zijn en dat betekent een ramp voor de Nederlandse fauna. meer informatie

Waterschap huurt CV-ketel voor RWZI

Waterschappen behoren tot de oudste instanties van het Nederlandse staatsbestel en behoren tot de belangrijkste instellingen van het land. Het Drentse Waterschap Reest en Wieden had bijstand nodig om een van hun grote projecten te voltooien voor het beheer en onderhoud van het water.

Er werd contact opgenomen met Andrews Sykes Klimaatverhuur om een CV- ketel in te huren voor de optimalisatie van het rioolwaterzuiveringsproces. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie, ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens, bedrijven en veelal ook van wegverhardingen dat via het riool wordt aangevoerd. meer informatie

Noodsituatie bij een Gevangenis: Andrews Sykes ondersteunt met Mobiele ketelhuizen.

Zoals alle vormen van accommodaties, zijn gevangenis cellen onderworpen met in achtneming van strenge gezondheids- en veiligheidseisen. Wanneer de norm niet wordt gehaald kan dit grote gevolgen hebben. Onderdeel van deze normen zijn de voorziening van warm water en verwarming.

Tijdens een pre-winter inspectie van de technische voorzieningen bij een gevangeniscomplex bleek dat in totaal 7 ketels moesten worden afgekeurd en niet verder gebruikt mochten worden. Onvoldoende verwarming en warm water betekent dat bijna 500 gedetineerden overgeplaatst zouden moeten worden naar andere locaties. Logistiek een onmogelijke opgave. meer informatie