Waterschap huurt CV-ketel voor RWZI

Waterschappen behoren tot de oudste instanties van het Nederlandse staatsbestel en behoren tot de belangrijkste instellingen van het land. Het Drentse Waterschap Reest en Wieden had bijstand nodig om een van hun grote projecten te voltooien voor het beheer en onderhoud van het water.

Er werd contact opgenomen met Andrews Sykes Klimaatverhuur om een CV- ketel in te huren voor de optimalisatie van het rioolwaterzuiveringsproces. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie, ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens, bedrijven en veelal ook van wegverhardingen dat via het riool wordt aangevoerd.

De methode die gebruikt wordt is gebaseerd op biologische afbraak van vooral koolstof- en stikstofverbindingen. Water wordt in de natuur gezuiverd door micro-organismen. Deze micro-organismen bestaan uit verschillende bacteriesoorten en de zogenaamde protozoën. Eenvoudig gezegd ‘eten’ deze micro-organismen de vervuiling in het water op.

Eén van de specifieke eisen van deze methode is dat de bacteriën onder een ideale temperatuur van 26  ̊C moeten werken, dit betekent dat het afvalwater opgewarmd moet worden. Andrews Sykes Klimaatverhuur leverde een CV- ketel om de defecte ketel van de klant te vervangen, bijgevolg kon het proces doorgaan zonder verstoring. Andrews mobiele ketelhuis zorgt voor een snelle oplossing voor zeer veel toepassingen op het gebied van warm water.